• Lorem ipsum
  • Dolor sit a met
  Silahkan masukan judul lagu atau nama artis yang anda cari: "
Chinese Opera
1
《The Peony Pavilion; The Dream in the Garden》【A Goat on a Hillside】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Peony Pavilion; The Dream in the Garden》【A Goat on a Hillside】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

2
The Drunken Concubine - Mei Lanfang

The Drunken Concubine

  Mei Lanfang

3
Chang e Flees to the Moon (Chang e Ben Yue) - Mei Lanfang

Chang e Flees to the Moon (Chang e Ben Yue)

  Mei Lanfang

4
《The Purple Hairpin; Yang Guan》【Awakened from Being Drunk Three Times】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Purple Hairpin; Yang Guan》【Awakened from Being Drunk Three Times】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

5
Farewell My Concubine: Aria a (Ba Wang Bie Ji:Xuan Duan Yi) - Mei Lanfang

Farewell My Concubine: Aria a (Ba Wang Bie Ji:Xuan Duan Yi)

  Mei Lanfang

6
《The Palace of Eternal Youth; Startling Change》【A Cry for Yan-Hui】 (I) - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Palace of Eternal Youth; Startling Change》【A Cry for Yan-Hui】 (I)

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

7
The Female Prisoner: Aria a (Nv Qi Jie: Xuan Duan YI) - Mei Lanfang

The Female Prisoner: Aria a (Nv Qi Jie: Xuan Duan YI)

  Mei Lanfang

8
幽媾 (Live) - Rosanne Lui & Tse Hue Ying

幽媾 (Live)

  Rosanne Lui & Tse Hue Ying

9
Attacking Pu Pass (Zhan Pu Guan) - Mei Lanfang

Attacking Pu Pass (Zhan Pu Guan)

  Mei Lanfang

10
《The Peony Pavilion; The Dream in the Garden》【The Blossoming Mountain Peach】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Peony Pavilion; The Dream in the Garden》【The Blossoming Mountain Peach】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

11
A Fairy Maiden Scatters Flowers (Tian Nu San Hua) - Mei Lanfang

A Fairy Maiden Scatters Flowers (Tian Nu San Hua)

  Mei Lanfang

12
《The Peony Pavilion; Picking the Paintings》【The Joy of Ian-Tze】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Peony Pavilion; Picking the Paintings》【The Joy of Ian-Tze】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

13
《The Palace of Eternal Youth; Xu Attic》【Orioles Moving Happily】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Palace of Eternal Youth; Xu Attic》【Orioles Moving Happily】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

14
《The Peach Blossom Fan; A Remaining Tone》【Leaving the Pavilion】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Peach Blossom Fan; A Remaining Tone》【Leaving the Pavilion】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

15
War Against the Jin Intruder (Kang Jin Bing) - Mei Lanfang

War Against the Jin Intruder (Kang Jin Bing)

  Mei Lanfang

16
A Political Marriage of Sun Shangxiang And Liu Bei (Long Feng Ji Xiang) - Mei Lanfang

A Political Marriage of Sun Shangxiang And Liu Bei (Long Feng Ji Xiang)

  Mei Lanfang

17
Mr. Lian Jinfeng (Lian Jin Feng) - Mei Lanfang

Mr. Lian Jinfeng (Lian Jin Feng)

  Mei Lanfang

18
《The Palace of Eternal Youth; Tan Ci》【Seven Turnings】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Palace of Eternal Youth; Tan Ci》【Seven Turnings】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

19
《The Palace of Eternal Youth; Startling Change》【A Cry for Yan-Hui】 (II) - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Palace of Eternal Youth; Startling Change》【A Cry for Yan-Hui】 (II)

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

20
《The Purple Hairpin; Breaking Willow》【Parasitic Grass】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Purple Hairpin; Breaking Willow》【Parasitic Grass】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

21
The Pretty Hua Xiren (Jun Xi Ren) - Mei Lanfang

The Pretty Hua Xiren (Jun Xi Ren)

  Mei Lanfang

22
Snowfall In June (Liu Yue Xue) - Mei Lanfang

Snowfall In June (Liu Yue Xue)

  Mei Lanfang

23
Militant Zhao Pass (Wu Zhao Guan) - Mei Lanfang

Militant Zhao Pass (Wu Zhao Guan)

  Mei Lanfang

24
Betrothal At the Painted Tower (Cai Lou Pei) - Mei Lanfang

Betrothal At the Painted Tower (Cai Lou Pei)

  Mei Lanfang

25
Stealing the Precious Box (Hong Xian Dao He) - Mei Lanfang

Stealing the Precious Box (Hong Xian Dao He)

  Mei Lanfang

26
游龍戲鳳 (Live) - Lilian Yeung & Tam Sin Hung

游龍戲鳳 (Live)

  Lilian Yeung & Tam Sin Hung

27
紫釵記之劍合釵緣 (Live) - Jackson Wan & Lee Suk Kan

紫釵記之劍合釵緣 (Live)

  Jackson Wan & Lee Suk Kan

28
Missing You - 薄女

Missing You

  薄女

29
《The Palace of Eternal Youth; Tan Ci》【A Flower】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Palace of Eternal Youth; Tan Ci》【A Flower】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

30
《The Peony Pavilion; Picking the Paintings》【Chig-Chian Road】 - Jiangsu Kunqu Opera Troupe

《The Peony Pavilion; Picking the Paintings》【Chig-Chian Road】

  Jiangsu Kunqu Opera Troupe

31
The True and False Pan Jinlian (Si Wu Hua Dong) - Cheng Yanqiu, Mei Lanfang, Shang Xiaoyun & Xun Huisheng

The True and False Pan Jinlian (Si Wu Hua Dong)

  Cheng Yanqiu, Mei Lanfang, Shang Xiaoyun & Xun Huisheng

32
The Sacrifice At the Pagoda: Aria a (Ji Ta: Xuan Duan Yi) - Mei Lanfang

The Sacrifice At the Pagoda: Aria a (Ji Ta: Xuan Duan Yi)

  Mei Lanfang

33
The Riddle of Lantern (Chun Deng Mi) - Mei Lanfang

The Riddle of Lantern (Chun Deng Mi)

  Mei Lanfang

34
The Killing of Tang (Ci Tang) - Mei Lanfang

The Killing of Tang (Ci Tang)

  Mei Lanfang

35
The God of Luo: Aria a (Luo Shen: Xuan Duan Yi) - Mei Lanfang

The God of Luo: Aria a (Luo Shen: Xuan Duan Yi)

  Mei Lanfang

36
Stealing the Precious Box (Hong Xian Dao He) - Mei Lanfang

Stealing the Precious Box (Hong Xian Dao He)

  Mei Lanfang

37
Sacrificing At the Riverside (Ji Jiang) - Mei Lanfang

Sacrificing At the Riverside (Ji Jiang)

  Mei Lanfang

38
Lotus Lamp (Bao Lian Deng) - Mei Lanfang & Ma Lianliang

Lotus Lamp (Bao Lian Deng)

  Mei Lanfang & Ma Lianliang

39
Farewell To My Concubine - Mei Lanfang

Farewell To My Concubine

  Mei Lanfang

40
Farewell My Concubine: Aria B (Ba Wang Bie Ji: Xuan Duan Er) - Mei Lanfang

Farewell My Concubine: Aria B (Ba Wang Bie Ji: Xuan Duan Er)

  Mei Lanfang

41
Dai Yu Burying the Fallen Petals (Dai Yu Zang Hua) - Mei Lanfang

Dai Yu Burying the Fallen Petals (Dai Yu Zang Hua)

  Mei Lanfang

42
Chang e Flees To the Moon (Chang E Ben Yue) - Mei Lanfang

Chang e Flees To the Moon (Chang E Ben Yue)

  Mei Lanfang