• בסופו של הערך NP (סיבוכיות) יש המון קישורים אדומים, המצפים לכתיבתם.
  • יצרתי את הערך פרס ACM למערכת תוכנה, שהקישורים שבו נותנים את ציוני הדרך העיקריים בהתפתחות התוכנה משנות ה-80 ואילך. נחוץ ויקיפד חרוץ, שייטול על עצמו להכחיל את הקישורים האדומים שבערך (הם רבים למדי, אף שלמרבה השמחה יש גם כחולים אחדים).
  • שישה ערכים מתחומי המחשבים משתתפים בתחרות השישית "מקרמר למובחר":
SANתבנית עיצובNTFS • Delegate • התקפת מניעת שירותפסיקה (מחשב)
בהצלחה למתחרים!
Other Languages