דואר זבל

דואר זבל הוא צורה מסוימת של ספאם. באמצעים המגוונים המשמשים להעברתו, דואר הזבל נשלח בתפוצה רחבה על ידי מפרסמים לנמענים שלא נתנו את אישורם לקבלתו. בסוף המאה העשרים, עם התרחבות השימוש בדואר אלקטרוני, משמש המושג "דואר זבל" להתייחסות לדואר זבל אלקטרוני, אך המושג נוצר עוד קודם לכן, ומתייחס לכל דרכי העברת המסרים: דואר, פקס, טלפון, מסרון וכדומה.